Selecteer een pagina

Wat is Lean?

door | 17 februari 2021

Wat is het?

Lean is een denkwijze om collectief verspillingen tegen te gaan. Dit houdt in dat iedereen hierbij betrokken is. Managers dienen los te laten en gaan medewerkers zo coachen dat ze zelf gaan nadenken over hun werk en methoden ontwikkelen om problemen op te lossen. Medewerkers weten vaak zelf het beste wat de problemen zijn en hebben al nagedacht over de oplossing.

Naast de verspillingen die centraal staan binnen Lean thinking, zijn er een aantal principes gedefinieerd:

  • Bepaal de waarde vanuit de klant
  • Identificeer de waardestromen en elimineer verspillingen
  • Zorg dat waarde gaat “stromen
  • Zorg voor pull door de klant
  • Streef naar perfectie

Wat heb je er aan?

Functioneel beheerders krijgen steeds vaker te maken met doelstellingen zoals kostenbesparing en het verbeteren van de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie. Maar er komen ook veel verspillingen voorbij binnen functioneel beheerteams zoals: wachten op antwoorden van gebruikers en leveranciers, onnodige bewegingen (veel muisklikken) en te veel voorraad (te veel vragen voor te weinig functioneel beheerders).
Deze verspillingen kosten geld, omdat het geen waarde toevoegt voor de gebruiker. De verspillingen zijn dus in strijd met de doelstelling ‘kostenbesparing’. Structurele oplossingen om de verspillingen tegen te gaan ontbreken nog vaak bij functioneel beheerders. Binnen productiebedrijven worden verspillingen tegengegaan door middel van Lean. Lean is een managementfilosofie die erop is gericht om verspillingen te elimineren om zo een bedrijfseconomisch voordeel te behalen. De Lean-methode wordt (nog) niet veel toegepast bij functioneel beheerteams, maar krijgt wel steeds meer aandacht.

Waar moet je opletten?

Je kan niet zo maar starten met Lean. Buiten de randvoorwaarden die door de organisatie ingevuld moet worden, heb je ook een aantal “praktische” randvoorwaarden. Als je met Lean start gaat het ook om de “verandering”.

  • De methode is belangrijker dan het resultaat – wanneer het gebruik van de methode belangrijker is dan het resultaat dan is de kans op falen groot. Als functioneel beheerders kennen we dit fenomeen. “We gaan BiSL invoeren” zonder van te voren te bedenken wat we ermee willen bereiken.
  • Verkeerde focus – we moeten ons focussen op het creëren van waarde voor degene voor wie wij het doen.
  • Begin klein – met Lean doe je elke dag alles een kleine beetje beter.