Selecteer een pagina

Wat is PIN-analyse?

door | 04 maart 2021

Wat is het?

De PIN-analyse is een gereedschap om de meningen van belanghebbenden te inventariseren voorafgaande aan de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe functionaliteit. 

PIN is het acroniem voor: 

 • Positief 
 • Interessant
 • Negatief 

Formuleer zo concreet en beknopt mogelijk een voorstel en vraag belanghebbenden positieve, interessante en negatieve aspecten van het voorstel te identificeren.  

Wat heb je er aan?

De PIN-analyse geeft je een goed beeld van het krachtenveld waarin de implementatie moet worden doorgevoerd. De analyse brengt mogelijke weerstand in beeld en helpt je bij de keuze voor de juiste strategie om de implementatie succesvol te laten verlopen.  

Voorbeeld van PIN-analyse van een beoogd super-user: 

Voorstel: Tijdens de invoer van een nieuw informatiesysteem wordt er  gebruik gemaakt van super-users. 

Positief 

 • De tijd die ik krijg om kennis van het systeem te ontwikkelen 
 • De gebruikersorganisatie is sneller geholpen 
 • Vertegenwoordigen van de gebruikersorganisatie, zodat het systeem aansluit op de werkzaamheden 

Interessant 

 • Effect op mijn eigen werk 
 • Samenwerking met functioneel beheer 
 • Kennis die ik op doe 

Negatief  

 • Het levert veel gebruikersvragen op 
 • Eigen werk kan blijven liggen 
 • Er ontstaat een select clubje 

Waar moet je opletten?

De inventarisatie geeft je een goed beeld van de visie van de betrokkenen op de implementatie. Dat is ook direct het gevaar: het beeld is per definitie gekleurd. Denk dus goed na hoe de positieve punten te versterken zijn. Zijn de interessante punten om te buigen naar positief? Zijn de negatieve punten te elimineren, pareren of om te buigen naar positief?  
Dit voorwerk vergroot de kans van slagen van de implementatie.