Selecteer een pagina

borgingspiramide

door | 07 juli 2021

Wat is het?

De borgingspiramide is een visueel hulpmiddel die je helpt om een keuze te maken welke methode het meest effectief is om een verandering te borgen.

Wat heb je er aan?

Het borgen van een verandering kan op vier manieren. Om dit visueel te maken gebruiken we de borgingspiramide. Hoe hoger de manier van borgen in de piramide zit hoe beter. Lager in de piramide houdt ook meer onderhoud en controle in, dus handhaving.

  • Kunnen lezen – Dit zijn de meest zwakke borgingsmaatregelen: tekstuele borgingsmaatregelen
  • Kunnen zien – Je kunt informatie over de verandering en standaardsituaties geven door visuele hulpmiddelen te gebruiken zoals pictogrammen, tekeningen etc.
  • Waarschuwen – Je kunt door het gebruik van visuele signalen het gedrag beïnvloeden, zodat men zich gaat gedragen naar wat er is veranderd
  • Onmogelijk maken – Dit is de sterkste manier om een verandering te kunnen borgen

Waar moet je opletten?

Elke manier heeft zijn eigen “valkuil”.

  • Kunnen lezen – Er is geen enkele garantie dat iemand onthoudt wat hij gelezen heeft, laat staan dat hij er volgens naar gaat handelen
  • Kunnen zien – Valkuil is wanneer iemand niet oplet hij/ zij niet in de gaten heeft wat de afwijking is
  • Waarschuwen – Als een signaal vaak loos alarm is, kan het alsnog ongewenste situaties geven doordat het bijvoorbeeld kan worden genegeerd of worden omzeild
  • Onmogelijk maken – Dit soort oplossing kunnen kostbaar zijn. Maak dus een afweging tussen de baten en de kosten.

Wil je meer weten over dit model? In begin van 2021 komt het boek “Hét processenboek voor de functioneel beheerder” uit wat die model uitvoerig beschijft.