Selecteer een pagina

Livio.

functioneel beheerders

medewerkers

cliënten

Wij hebben veel handvatten gekregen die ons structuur moeten gaan bieden en de basis kunnen leggen van onze afdeling.

Stefan Leestemaker – functioneel beheerder

Over Livio

Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënt​en thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio.

Waarom hebben wij voor de Vakopleiding Functioneel Beheer gekozen?

Wij zijn een functioneel beheer team die in de opbouwfase is. Een jaar geleden bestond er bij ons nog geen functioneel beheer.

Wij zochten een uitgangspunt om echt te starten met functioneel beheer binnen onze organisatie. We zochten een punt waarop we als team verder kunnen, omdat we dan allemaal met dezelfde handvatten een manier van werken kunnen maken.

Met deze handvatten waar we naar zochten hoopten wij een gezamenlijke duw in de goede richting te krijgen om structuur aan te brengen, onszelf te ontwikkelen en het functioneel beheer te ontwikkelen binnen onze organisatie. Met deze zoektocht in onze rugzak liepen wij tegen het boek van de vakopleiding aan die iemand op de plank had liggen. Vanuit dit punt zijn wij ons gaan verdiepen in de opleiding en hebben we contact gezocht met Daniël. Hierna kon de opleiding snel beginnen!

Wat heeft de Vakopleiding Functioneel Beheer jullie gebracht?

Tijdens de opleiding hebben wij verscheidene handvatten aangereikt gekregen. Dit in de vorm van verschillende tools om bepaalde werkzaamheden gestructureerd te organiseren en tools om overzicht en inzicht te creëren. Wij hebben veel handvatten gekregen die ons structuur moeten gaan bieden en de basis kunnen leggen van onze afdeling. Ook hebben we inzicht gekregen in het belang van profilering, het creëren van een groepsidentiteit (wij zijn functioneel beheer).

Het werken vanuit aannames verminderen door meer te werken vanuit kennis. Dit alles is in relatief korte tijd aangereikt, wat mogelijk is door de (inter)actieve manier van opleiden. Naar verhouding is er weinig theorie in de opleiding, maar ben je veel bezig met opdrachten. Op deze manier wordt de aangereikte theorie snel tastbaar, blijft het beter hangen en kan je het beter toepassen in je eigen situatie.