Selecteer een pagina

Tactisch Informatiemanagement

De opleiding ’Tactisch Informatiemanagement’ is bedoeld voor de meer ervaren functioneel beheerders en startende informatiemanagers, die hun kennis en vaardigheden willen verbreden richting informatiemanagement en toe zijn aan een volgende stap in hun professionele carrière.

De opleiding wordt aangeboden in een samenwerkingsverband van AI&M en Vakopleiding Functioneel Beheer.

Karakter van de opleiding

Deze opleiding is een combinatie van theorie en toepassing van deze theorie. We hanteren verschillende leervormen die gericht zijn op praktische toepasbaarheid. Een fundamenteel beginsel van de opleiding is dat we niet kijken naar de hype van de dag, maar naar structurele IM-vraagstukken en hoe deze op een creatieve en toekomstgerichte manier kunnen worden benaderd. We willen met deze opleiding integreren, verbreden en verdiepen.

De docenten verbonden aan deze opleiding hebben allen een verschillende achtergrond en een ruime ervaring met het hedendaagse informatiemanagement. Zo hebben de docenten van de Academy for Information & Management jarenlange ervaring in het doceren van strategisch informatiemanagement. Vakopleiding Functioneel Beheer heeft met het team van Daniël E. Brouwer diverse, jarenlange en aantoonbare ervaring met functioneel beheer.

Gezamenlijk staan zij staan garant voor kwaliteit en relevantie.

Meerwaarde van de opleiding

Aan het einde van deze opleiding beschikt de deelnemer over een goed ontwikkelde visie op informatiemanagement. Er is een gedegen theoretische basis gelegd om de ontwikkeling van de praktijk vorm te geven. Als aantredend informatiemanager beschik je nu over diverse vaardigheden om van toegevoegde waarde te zijn voor je organisatie. Daarnaast zal de nieuwsgierigheid naar verdieping van kennis en ontwikkeling van vaardigheden geprikkeld raken en blijven.

Kortom, deze opleiding is een uitstekend uitgangspunt om de stap te maken van functioneel beheerder naar informatiemanager. Ook de startende informatiemanager die zich verder wil ontwikkelen en de wereld met een bredere blik wil aanschouwen wordt op zijn of haar wenken bediend met deze opleiding. Aan het einde van de opleiding ben je onderdeel geworden van een community van gelijkgezinden, die elkaar ook na de opleiding zullen blijven opzoeken, ondersteunen en stimuleren.

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding Tactisch informatiemanagement is bedoeld voor de meer ervaren functioneel beheerders en startende informatiemanagers, die hun kennis en vaardigheden willen verbreden richting informatiemanagement en toe zijn aan een volgende stap in hun professionele carrière.

De opleiding wordt aangeboden in een samenwerkingsverband van de Academy for Information & Management en Vakopleiding Functioneel Beheer

Opleidingsvorm

  • 10 dagdelen gemeenschappelijke modules (30 uur)
  • Actieve participatie van deelnemers
  • 30 uur gereserveerd voor praktijkopdracht en zelfstudie
  • Fysieke opleidingsdagen (eventueel online)
  • Afronding in de vorm van een terugkoppelmodule

Kosten

De kosten voor dit programma bedragen € 3.750 (excl. btw). Dit bedrag is inclusief deelname aan alle activiteiten van het programma, toegang tot het tussentijds discussieforum en de catering. Inschrijven voor een deel van het programma is niet mogelijk.

Een beschrijving van de verschillende modules van de opleiding Tactisch informatiemanagement zijn hieronder te vinden.

Het inschrijfformulier om u aan te melden voor de IMFB opleiding vindt u hier.

Module 1 – informatiemanagement als professie.

In deze module staat informatiemanagement als professie centraal. Ook staan we stil bij de positionering van informatiemanagement aan de hand van het negenvlaks-model en benoemen we de taken en verantwoordelijkheden van informatiemanagement. Verder gaan we in op de relatie tussen businessinformatie en ICT. Als laatste staan we stil bij informatiemanagement op operationeel niveau: hoe gaan we om met beheer en projecten?

Module 2 – de informatiemanager als professional.

In deze module gaan we dieper in op de rol van de informatiemanager als professional: welke kennis en vaardigheden heeft de informatiemanager nodig? Deze analyse maken we aan de hand van het model van Bolman & Deal. We doen een praktische inventarisatie van de soft skills, gevolgd door oefeningen. Ook bekijken we hoe je je politieke sensitiviteit kunt ontwikkelen in een organisatie.  Een goede informatiemanager heeft een breed scala aan kennis en vaardigheden nodig. We stippen ze aan en discussiëren over de ultieme teamsamenstelling.

Ben je als informatiemanager een verbinder of eigenlijk iets anders? Tenslotte behandelen we in deze module de taal van een succesvolle informatiemanager.

Module 3 – maatschappelijke en organisatorische context van de informatiemanager.

De succesvolle informatiemanager is op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en weet van een klant een relatie te maken. Voor wie doet de informatiemanager dit en voegt hij/zij wel (genoeg) waarde toe? De informatiemanager houdt zich bezig met de digitale transformatie, waarin we ons als samenleving bevinden. Welke ecosystemen zijn er? En hoe zorgen we voor digitale inclusie? Ook moeten we nadenken over de invloed van ‘black swans’ en onze behoefte om plannen te maken en vervolgens deze koers ook te willen volgen.

Module 4 – technologische context van de informatiemanager

We leven in een wereld vol technologie, die we dagelijks inzetten om onze bedrijven te runnen. Welke technologische ontwikkelingen er zijn ontdekken we aan de hand van een technologische scan. Wat is Artificial Intelligence (AI) en hoe passen we AI toe? Tevens krijg je een overzicht van de diverse platformen en architectonische ontwikkelingen, zoals Common Ground.

Module 5 – de actuele praktijk van informatiemanagement.

Als informatiemanager moet je weten wie je stakeholders zijn en hoe je met ze omgaat. Wie is opdrachtgever? En wie is eigenaar? Wat is de relatie tussen governance en informatiemanagement? Welke valkuilen zijn er in het vraag en aanbod-denken en welke rol speelt de informatiemanager bij innovatie? Hierbij hoort ook een actieve vraag- en antwoordsessie met een ervaren CIO.

Module 6 – informatiemanagement en de inrichting van de informatiehuishouding.

“Als je niet volgens de wetten van de architectuur denkt en werkt, weet je niet wat je doet.” Welke vormen van architectuur zijn er? Wat is zaakgedreven werken en wat is datagedreven werken? Wat is Agile werken en zijn er ook andere vormen van samenwerking? Op o.a. deze vragen geven we antwoord in deze module.

Module 7 – programma- en projectmanagement.

Als informatiemanager ben je vooral actief in projecten en programma’s. Maar hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Hoe manage je een programma en wat is procesmanagement? Als producten van de industriële samenleving zijn we gewend om te sturen op output, maar is het misschien beter om op outcome te sturen? Portfoliomanagement is vaak een ondergeschoven kindje: hoe zet je een portfolio op en hoe manage je dit vervolgens succesvol? Om continu te kunnen verbeteren moet je leren van project-successen, maar ook van de mislukkingen. Wat zijn de succesfactoren voor het samengaan van beheer en vernieuwing? Kortom, we focussen in deze module op het belang en de invulling van succesvol programma- en projectleiderschap.

Module 8 – batenmanagement en business cases.

Voor veel projecten wordt er een businesscase geschreven, maar na afronding van een project worden de geformuleerde baten moeilijk of zelfs niet gerealiseerd. Incasseren we überhaupt de baten die wel de aanleiding waren voor de start van het project? Tijdens deze module analyseren wij in hoeverre baten gemonitord kunnen worden en wat de toegevoegde waarde is van deze informatie tijdens een project. Deze theorie toetsen we aan de hand van een casus.

Module 9 – informatieveiligheid.

We leven in een wereld waar informatie altijd en overal voor iedereen beschikbaar is. Ook voor degene voor wie de informatie niet is bestemd. Tijdens deze module gaan we in op informatieveiligheid. Wat is cyber security en hoe gaan we om met fake informatie. Ook staan we stil bij informatie-ethiek. Tenslotte zal ook de AVG de revue passeren en maken we een DPIA.

Module 10 – communiceren en beïnvloeden.

Als informatiemanager moet je je omgeving kunnen beïnvloeden en adviseren. Maar hoe doe je dat? Hoe voer je een effectief beïnvloedingsgesprek met een manager, klant of leverancier? Hoe heb je niet alleen gelijk, maar krijg je het ook? Een oefening waarin je jezelf een spiegel voorhoudt en je creatief presentatievermogen aanscherpt!

Het meest waardevolle onderdeel van deze opleiding is de praktische benadering. Tijdens deze module laat je zien wat je hebt geleerd aan de hand van een creatieve presentatie van je praktijkopdracht. En de nadruk ligt hier heel duidelijk op ‘creatief’. Iedereen kan een PowerPointpresentatie maken, maar als je je boodschap op een creatieve manier weet over te brengen, verras je je doelgroep, waardoor de boodschap vele malen beter zal resoneren.

In deze afsluitende module horen we graag wat de lessons learned zijn en maken we afspraken om de groepsdynamiek voort te laten duren.