Selecteer een pagina

Wat is ADKAR?

door | 29 april 2021

Wat is het?

ADKAR is een model voor verandermanagement. ADKAR staat voor de woorden: Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement.

Je kan het model toepassen voor individuele en organisatorische veranderingen. Fundamenteel uitgangspunt voor het ADKAR-model is dat verandering een proces is, géén gebeurtenis. Het veranderproces bestaat uit drie fasen: current state (AD), transition state (KA) en future state (R).

Wat heb je er aan?

Het ADKAR model is een handig en eenvoudig hulpmiddel voor het bedenken en plannen van de acties die nodig zijn om een verandering goed door te voeren. Het zorgt ervoor dat je geen stappen overslaat of vergeet:

Awareness – Het doel van de verandering / de urgentie is duidelijk.
Desire – “What’s in it for me?” Zorg dat er wil is om te veranderen, iedereen wil mee doen.
Knowledge – De kennis aanwezig hoe te veranderen, training of opleiding is gevolgd. Nieuwe processen zijn uitgewerkt, etc.
Ability – De vaardigheden en competenties voor de verandering, voor de nieuwe situatie zijn aantoonbaar aanwezig.
Reinforcement – Er zijn acties om de verandering te borgen.

Waar moet je opletten?

Let op dat je wel de gewenste resultaten per stap, per onderdeel helder en meetbaar definieert. Op deze manier is het duidelijk wanneer doelen (per stap) behaald zijn of zodat er op tijd bijgestuurd kan worden.

Daarbij is het belangrijk om te onthouden dat het model toepassen geen doel op zich is! Het moet je faciliteren en ondersteunen bij het doorvoeren van veranderingen.