Selecteer een pagina

Wat is een ESB?

door | 31 maart 2021

Wat is het?

Een Enterprise Service Bus (ESB) is een architectuurprincipe, waarmee gegevensoverdracht tussen applicaties vereenvoudigd plaatsvindt. In het applicatielandschap wordt een ESB tussen de applicaties geplaatst, zodat de ontvangende applicatie data kan verwerken. Een ESB is vergelijkbaar met een digitale snelweg.

Wat heb je er aan?

Doordat applicaties in veel gevallen onderling verbonden zijn via ‘point to point’ interfaces, is er geen volledige zekerheid te geven over de betrouwbaarheid van de uitgewisselde informatie. In sommige gevallen worden gegevens tussen applicaties onderling ook nog (handmatig) aangepast.
Dit resulteert in controlewerkzaamheden, wantrouwen bij medewerkers in het primaire proces en een scheve verhouding in baten en kosten van beheerwerkzaamheden.
Een goed ingerichte ESB neemt al deze verstorende factoren weg en draagt bij aan de betrouwbaarheid van informatie.

    Waar moet je opletten?

    Het goed en volledig inrichten van een ESB kost veel tijd, aandacht en samenwerking tussen een grote groep belanghebbenden. Dit vraagt om een volledige inventarisatie en het in kaart brengen van alle bestaande gegevensoverdrachten tussen applicaties. Ook moeten er in het voortraject veel beslissingen genomen worden, die een grote impact hebben op zowel de IT-architectuur, gegevenscongruentie, beheerwerkzaamheden en bedrijfsprocessen. Zo zal de keuze voor de applicatie die als bron gaat gelden voor een type gegeven invloed hebben op alle eerder genoemde facetten.