Selecteer een pagina

Wat is een use case?

door | 25 maart 2021

Wat is het?

De ‘use case’-techniek is een vrij eenvoudige modelleringstechniek, die bestaat uit een visuele weergave (use case diagram) en een tekstuele uitwerking (use case).

Wat heb je er aan?

De ‘use case’-techniek helpt bij het in kaart brengen van functionele eisen, wensen en de afbakening van een systeem op business- en systeemniveau. Daarbij is het businessniveau globaal waarbij relevante functionaliteiten van meerdere systemen gemodelleerd zijn. Het systeemniveau is gericht op één specifiek systeem.

De ‘use case’-techniek:

  • is gericht op gebruikers
  • zorgt voor goede communicatie tussen alle relevante belanghebbenden
  • levert een set aan kwaliteitseisen op

Waar moet je opletten?

Pas je de ‘use case’-techniek toe, houd dan rekening met het volgende:

  • Een ‘use case’ is ongeschikt om wensen en eisen vast te leggen die niet-functioneel of zonder interacties zijn
  • Een te gedetailleerde ‘use case’ verliest zijn kracht
  • Een ‘use case’ houdt geen rekening met het effect op en van andere gerelateerde systemen

De ‘use case’-techniek is een goede en eenvoudige techniek. Maar er zijn er meer zoals  bijvoorbeeld de activiteiten- toestands- of entiteiten relatie diagram.    Maak daarom altijd vooraf de afweging welke de juiste is voor het behalen van het doel.