Selecteer een pagina

Wat is een volwassenheidsmodel?

door | 16 januari 2021

Wat is het?

We hebben modellen nodig om chaos te structureren en complexiteit te reduceren zodat we ons kunnen richten op de relevante aspecten van de werkelijkheid. Modellen helpen ons om op een gemeenschappelijke basis met elkaar te communiceren.

Wat heb je er aan?

Een model:
Vereenvoudigt – Het beschrijft niet alle aspecten van de werkelijkheid, alleen dat wat relevant is. 
Vat samen – het is een samenvatting van het geheel en de complexe verbanden.
Is visueel – een beeld zegt meer dan duizend woorden.
Is een methode – met als doel om vragen te stellen en niet om antwoorden te geven – tijdens het gebruik van een model komen de antwoorden naar voren.

De groei van functioneel beheer verloopt via drie verschillende fasen: 

1. ONDERSTEUNEN – “Wij zorgen ervoor dat jij de informatievoorziening efficiënt en effectief kunt gebruiken. Wij beheren en bewaken de informatievoorziening zodat de continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid zijn gewaarborgd.”

2. REGISSEREN – “Wij verzamelen triggers, inventariseren de impact op de informatievoorziening en bepalen SAMEN met de  organisatie welke triggers doorgevoerd zullen worden.

3. VERBETEREN – “Wij realiseren, testen en implementeren de benodigde wijziging om zo de informatievoorziening voortdurend te verbeteren.”

Waar moet je opletten?

Een model ontstaat door grondige analyse van de werkelijkheid door de bedenker(s) van het model. Een model dat door meerdere personen in gezamenlijkheid is ontwikkeld, is (vrijwel) altijd beter. Een model is net zo goed als degene die hem heeft bedacht.

Download hier de afbeelding hoge resolutie  in hoge resolutie voor in je presentaties of andere documenten.